Archive for février 23, 2008

Ty lozanao ry Ivan!

Loza tokoa no naterak’iny rivo-doza Ivan iny satria saika ny renirano rehetra dia niakatra daholo ary Ikopa aza dia tondraka mihitsy. Hita izany manomboka eny Tanjombato ka hatrany Anosizato, mandalo ny tetezan’Ampasika ka hatrany Ambohitrimanjaka. Raha ny eny Tanjombato ohatra dia avo dia avo tokoa ny rano ka mandifotr’olona. Ny sasany aza moa dia voatery nifindra trano mihitsy satria tonga hatreny am-baravarankely ny rano. Ny moron-drano fanasana lamba taloha dia tsy misy intsony amin’izao fotoana izao. Ny tetezana eny Tanjombato koa kely sisa dia ho tratry ny rano satria 1metatra sisa no manasaraka azy ireo amin’izany. Raha eo amin’ny lafiny fahadiovana indray no resahina dia azo lazaina fa lasa maloto ny tanànan’Antananarivo. Hatramin’ny ranon’ny JIRAMA tonga any an-trano aza dia miloko maitso. Nanambara ampahibe-maso anefa ity farany fa tsy misy atahorana eo amin’ny lafiny ara-pahasalamana izay loko maitso izay fa vokatry ny fahatapahan-jiro sy tsy fandehanan’ny milina mpampakatra rano ho anay anaty fantsona nandritry ny fandalovan’iny rivo-doza iny. Fotsy mangatsakatsaka ny rano teo aloha. Mampanantena anefa ny JIRAMA fa tsy haharitra ela dia hiverina toy ny taloha io resaka rano io.
Mba hanao ahoana izao ny momba ilay écrevisse marbrée izay natahorana mafy ny fianahany, nefa ankehitriny ny rano mitobaka eran’ny tanana, ary inoana fa efa betsaka no lasan’Ikopa nidina any amin’ny faritra maro any? Tsy maintsy efa ho niparitaka amin’ny faritra maro mantsy izao izy ireny noho ny tondra-drano etsy sy eroa. Mbola mijanona ho fanontaniana tsy misy valiny aloha izany hatramin’izao. (ao anaty aquarium-anay misy!!)